Technik Pojazdów Kolejowych

Strona główna >> Node >> Technik Pojazdów Kolejowych

TECHNIK  POJAZDÓW  KOLEJOWYCH

 

 • Interesuje Cię praca na kolei?
 • Pragniesz zdobyć zawód, który przybliży Cię do pracy na stanowisku maszynisty pojazdów kolejowych?
 • Chcesz uzyskać w trakcie nauki bardzo cenione kwalifikacje na kolejowym rynku pracy?

 

Nawiązując do długoletniej tradycji naszej szkoły,  uruchamiamy nowy, perspektywiczny  kierunek kształcenia, odpowiadający na aktualne zapotrzebowanie kadrowe w branży kolejowej. 

 

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • naprawiać maszyny i urządzenia pojazdów kolejowych;
 • montować, instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia w pojazdach kolejowych;
 • prowadzić i obsługiwać pojazdy trakcyjne;
 • diagnozować stan techniczny taboru kolejowego. 

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych.

TKO.10. Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych. 

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako:

 • rewident taboru;
 • diagnosta stanu technicznego taboru kolejowego;
 • monter taboru szynowego;
 • maszynista pojazdów szynowych (po zaliczeniu egzaminu zewnętrznego).

Absolwent tego kierunku może pracować w kolejowych spółkach przewozowych, w zakładach naprawczych taboru szynowego, w zakładach produkujących tabor kolejowy.

Jako szkoła zapewnimy organizację profesjonalnych praktyk zawodowych, opiekę wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, wycieczki zawodowe. 
 

ZDOBĄDŹ ZAWÓD POSZUKIWANY PRZEZ KOLEJOWY RYNEK PRACY!