Projekt YESS

W dniach 27-28.04.2017 w Walencji rozpoczęło się podsumowanie projektu YEES, w którym współpracują firmy i szkoły z Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Polski. W wydarzeniu tym uczestniczyli koordynatorzy szkolni z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego p.M. Hajdecka i p. Zimny - Kimla wraz z p. M. Jabłońskim i p. A. Jabłońskim z firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. W pierwszym dniu odbyła się międzynarodowa konferencja w Teatre Municipal w Algemesí. Podczas konferencji przedstawiono wszystkie strony zaangażowane w projekt, założenia i sposób realizacji całego projektu oraz osiągnięte rezultaty. W kolejnym dniu zorganizowane zostało spotkanie wszystkich partnerów projektu w celu wypracowania wspólnych efektów i wniosków. Międzynarodowe warsztaty przebiegły w kreatywnej i sympatycznej atmosferze, a ich uczestnicy zgodnie podsumowali projekt jako interesujący i pełen ciekawych rozwiązań, co zachęca do tworzenia i realizowania kolejnych tego typu przedsięwzięć w przyszłości.

Galeria zdjęć: