Przygotowanie do matury w Muzeum Śląskim

 CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska bierze udział w cyklu warsztatów poświęconych różnym dziedzinom kultury w Muzeum Śląskim. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z pasją tworzenia, samodzielnymi poszukiwaniami, ćwiczeniem umiejętności pracy w grupach. Wpisując się w podstawy programowe uzupełniają program nauczania, a przede wszystkim inspirują do własnych przemyśleń i działań twórczych.Uczniowie przypominają sobie z zajęć  wiedzy o kulturze, a także j. polskiego takie elementy, jak:Jakie są typy kompozycji? Jak poznać, czy obraz jest dynamiczny czy statyczny? Jak określić jego kolorystykę?- przekazała inicjatorka zajęć p. Bożena Fulas.Uczniowie na wybranych przykładach poznają podstawowe słownictwo związane z opisem i analizą obrazu. Część wykładowa uzupełniona jest działaniami młodzieży. W trakcie trwania zajęć uczestnicy w grupach próbują stworzyć własną kompozycję oraz dokonują próby analizy obrazu według poznanych kategorii, wypełniają zadania z karty. Podsumowaniem lekcji jest gra, która pozwala na utrwalenie poznanych terminów i motywów.Ważnym aspektem lekcji jest uruchomienie wyobraźni poprzez tworzenie krótkiego opowiadania inspirowanego obrazem.

Galeria zdjęć: