Kierowca mechanik

Strona główna >> Kierowca mechanik

KIEROWCA MECHANIK

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B

KURS KWALIFIKACJI WSTEPNEJ

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Powstanie nowego zawodu Kierowca mechanik wynika z obserwowanego deficytu kadr z wykształceniem zasadniczym zawodowym, które mogłyby zasilić rynek pracy w branży transportowej, tj. zapełnić lukę w wykonywaniu usług związanych z przewozem rzeczy. Kierowca mechanik to jeden z zawodów, który stwarza możliwość uzyskania odpowiednich uprawnień do wykonywania przewozów drogowych, tym samym stwarza możliwość wykonywania odpowiedzialnej pracy w stale rozwijającym się sektorze przedsiębiorstw świadczących szeroko rozumiane usługi transportowe.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

KIEROWCA MECHANIK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie KIEROWCA MECHANIK zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych;
2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

W wyniku procesu kształcenia absolwent powinien potrafić:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych;
2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

UDZIAŁ W PROJEKTACH

  • Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych. Nasi uczniowie mają możliwość poszerzania swoich kompetencji zawodowych podczas realizacji stazy wakacyjnych

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w Branżowej Szkole II Stopnia dla zawodu Technik transportu drogowego.

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE KIEROWCA MECHANIK  w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 7 Samochodowo-Mechatronicznej im. Jana Kilińskiego w budynku na ul. Kilińskiego 25