Profilaktyka HIV/AIDS

Strona główna >> Ogłoszenia >> Profilaktyka HIV/AIDS

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, od wdrożenia badań w Polsce w 1985 r. do 31 grudnia 2022 r. stwierdzono zakażenie HIV u ponad 30 tys. osób. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zgłoszono 2 384 nowo wykrytych zakażeń HIV, 135 zachorowań na AIDS oraz 22 zgony osób chorych na AIDS.

Pomimo sukcesów w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii nie udaje się zahamować tempa rozprzestrzeniania się HIV w Polsce. Dynamika nowych, zarejestrowanych przypadków zakażenia HIV jest ciągle niepokojąca, a epidemiolodzy szacują, że w Polsce liczba osób zakażonych to ok. 30 tys., tzn., że spora grupa osób jest nieświadoma swego statusu serologicznego. Zapobieganie zakażeniom HIV i leczenie osób chorych na AIDS jest bardzo ważnym zagadnieniem zarówno dla społeczeństwa naszego kraju jak i bezpośrednio dla każdej osoby zakażonej/chorej oraz jej bliskich.

W załączonym pliku znajdują się niezbędne informacje poruszające ten ważny temat.