MECHANIK MOTOCYKLOWY

Strona główna >> MECHANIK MOTOCYKLOWY


MECHANIK MOTOCYKLOWY

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła nie prowadzi naboru na tym kierunku

INFORMACJE O ZAWODZIE

Mechanik motocyklowy to nowy zawód,  który na mocy rozporządzenia MEN pojawił się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Obecnie usługi w zakresie serwisu oraz napraw motocykli zaliczają się do prężnie rozwijającej się dziedziny gospodarczej. Statystyki liczby zarejestrowanych motocykli wskazują na rosnącą popularność tych pojazdów wśród użytkowników dróg. W obliczu rozrastającej się dynamicznie liczby motocykli i skuterów oraz powiększającej się liczby zakładów obsługujących te grupę pojazdów, konieczne staje się zapewnienie wykwalifikowanych kadr do serwisowania, dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.
 

ZADANIA I CZYNNOŚCI

Absolwent kształcący się w zawodzie mechanik motocyklowy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania motocykli;

2) obsługi i użytkowania motocykli;

3) naprawy motocykli.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA

  • Wykonuje czynności kontrolno-obsługowe
  • Stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących motocyklami
  • Przestrzega zasad kierowania motocyklami
  • Wykonuje czynności związane z przygotowaniem do jazdy i kierowaniem motocyklem w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy uprawniającego do kierowania motocyklem

 

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE

MG.23. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

UDZIAŁ W PROJEKTACH

Uczeń ma szansę brać udział w zagranicznych praktykach zawodowych w ramach projektu Erasmus +.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwent znajdzie pracę w licznych zakładach związanych z naprawą, diagnostyką i serwisowaniem motocykli. Może prowadzić własna działalność gospodarczą