Pomoc materialna dla uczniów

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Pomoc materialna dla uczniów

Informujemy, że do 15.09.2014r. można składać wnioski o stypendium szkolne dla uczniów. Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać uczeń szkoły publicznej na stałe zamieszkujący w Sosnowcu, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona wynosi 456 zł netto. Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem dostępne na stronie:

TUTAJ