POWTÓRNE ZWYCIĘSTWO WERONIKI KAROŃ

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> POWTÓRNE ZWYCIĘSTWO WERONIKI KAROŃ

WERONIKA KAROŃ - tegoroczna absolwentka Technikum Nr 5 Samochoodowo-Mechatronicznego CKZiU w Sosnowcu, a jednocześnie liderka szkolnego Klubu Inspiracji Twórczej - zwyciężyła w prestiżowym XVIII Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Odniosła ten spektakularny sukces powtórnie, ponieważ zajęła pierwsze miejsce również w zeszłorocznej - XVII edycji tego Konkursu. We wtorek, 4. czerwca  2018r. o godz.13.00, w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży                          w Katowicach, odbyła się gala finałowa i uroczyste wręczenie nagród, połączone                              z występami grupy musicalowej.

Organizatorem Konkursu była Pracownia Lingwistyczna Pałacu Młodzieży w Katowicach, a Honorowy Patronat nad Konkursem objęła Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Rektor Uniwersytetu Śląskiego i Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, którego „celem jest krzewić rozumną miłość języka polskiego, opartą na znajomości jego zasad, rozwoju i znaczenia oraz na rozumieniu zjawisk językowych w ogóle”. Spośród nadesłanych z całej Polski 424 prac wybrano najlepsze z najlepszych, gdyż - jak poinformowali Organizatorzy - poziom merytoryczny oraz językowy prac był bardzo wysoki. Uczestnicy Konkursu mieli do wyboru jeden spośród dziesięciu zaproponowanych tematów. Jury, którego Przewodniczącą była Pani prof. dr hab. Danuta Krzyżyk - wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i członek Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk - uhonorowało zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz przyznało wyróżnienia. W dowód uznania, Pani Cecylia Bielnik - opiekun merytoryczny zwycięskiej pracy konkursowej Weroniki Karoń - otrzymała List Gratulacyjny.

Przypomnijmy temat zwycięskiej pracy konkursowej, którą Weronika Karoń - tegoroczna absolwentka „KILIŃSKIEGO” napisała pod kierunkiem Pani Cecylii Bielnik - nauczyciela języka polskiego i opiekuna szkolnego Klubu Inspiracji Twórczej - i której realizacja zapewniła Jej zaszczytne  I miejsce w finale: „Poezja jest stara jak świat i skończy się dopiero z nim razem. Wynaleziono pług, aby zaspokoić głód chleba, i wynaleziono poezję, aby zaspokoić głód piękna”( Jan Parandowski) Które współczesne utwory poetyckie zachwyciły Cię, wzruszyły, uwiodły swym pięknem? Uzasadnij swój wybór.

A oto treść recenzji zwycięskiej pracy Konkursowej autorstwa Pani prof. dr hab. Danuty Krzyżyk, którą uczennica wraz z nauczycielem - opiekunem mogła przeczytać                        i przepisać, dzięki możliwości wglądu do pracy konkursowej po zakończeniu artystycznej                     i oficjalnej części uroczystości: „Praca przyciąga uwagę, ujmuje spokojnym, wyciszonym sposobem prowadzenia narracji, dojrzałością refleksji. Jest autentyczna w swym przekazie”.

GRATULUJEMY! Życzymy Weronice dalszego rozwoju kreatywności w dorosłym życiu oraz kolejnych, spektakularnych osiągnięć w czasie studiów i pracy zawodowej. Chcielibyśmy, aby pamiętała o naszym „KILIŃSKIM”.

 

Galeria zdjęć: